850 532 69 66

Medikal Sarf Malzemeler

sarf-malzeme

Ozon tedavisinde kullanılan sarf malzemelerin seçimi özellikle hasta sağlığı açısından oldukça önemlidir. Ozon gazı, reaktif yapısı nedeniyle bir çok malzemede oksitlenmeye neden olmakta, böylece malzemelerin aşınmasına yol açmaktadır. Bu durum insan kanına yabancı malzemelerin verilmesi gibi durumlara neden olabileceği gibi malzemelerin delinmesi ve yırtılmasına da sebep olabilir. Bu nedenle ozon gazına maruz kalacak malzemeler ozona dayanıklı olarak seçilmelidir. Örneğin; cam ve teflon malzemeler bu amaçla kullanılabilir.Bunun yanı sıra ozon gazının doğrudan solunması halinde insan sağlığına olumsuz etkileri olmaktadır. Bu nedenle kullanılan cihazlar ve malzemeler ortama ozon gazı salınmasına imkan vermeyecek yapıda olmalıdır.

Top