web analytics

Ozon Sağlık Hizmetleri

 

Ozon Sağlık Hizmetleri, 2000 yılında kurulmuş bir firma olup ana faaliyet alanı “Ozon Terapi” cihazları ve sarf malzemeleri üretimi, ithalatı, satışı ve satış sonrası hizmetlerdir. Firmamız, bu sektördeki ilk firma olup pazarda hakim konumdadır. 2012 yılında firmamız tarafından üretilen Medikal Ozon Jeneratörü pazara sunulan ilk yerli ürün olup bu alanda öncüdür. Ayrıca “Buharlı Ozon Sauna” üretimi yapan firmamız 2014 yılı itibariyle yerli ürün portföyüne ozon gazı konsantrasyon ölçümünü gerçekleştiren Ozon Analizörü’ nü de katmıştır. Firmamız, 2005 yılında Medikal Ozon Derneği’nin kurulmasında da büyük rol oynamıştır. Medikal Ozon Derneği ve diğer tamamlayıcı tıp derneklerinin çabaları ile 2014 yılı başlarında Sağlık Bakanlığı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Yönetmeliği taslağını yayınlamıştır. Bu gelişme ile Ozon Terapi uygulanan merkezlerin sayısının önümüzdeki bir kaç yıl içinde on kat artacağı öngörülmektedir. Bunun yanı sıra denetimlerin artması sonucu hatalı cihaz ve sarf malzeme seçimine bağlı ortaya çıkan yanlış uygulamaların azalması da beklenmektedir. Öyle ki pazardaki ozon cihazlarının ölçüm mekanizması içermeyenleri yılda en az bir kez kalibrasyon işlemine tabi tutulmalıdır. Buna rağmen herhangi bir ölçüm mekanizması içermeyen bu cihazlarda yanlış dozlar üretilmesi olasıdır. Sektörde bilgi düzeyi arttıkça projemize konu olan fotometrik ozon jeneratörlerinin alanında standart bir ürün haline gelmesi beklenmektedir

Comments are closed.