• Ozona dayanıklı esnek silikondan yapılmıştır.
  • Ozon gazı girişi ve çıkışı olan vakum ile çalışan topikal tedavi aparatıdır