850 532 69 66

Cell-Wellbeing

Epigenetik Nedir?


2000 yılında başlanan İnsan Genomu Projesi 2003 yılında tamamlanmış ve insanlardaki gen sayısı yüz binlerce beklenirken aslında 25.000 olduğu kanıtlanmıştır. O günden beri bilinmekte olan bu bilgi ile ”Epigenetik” varlığını da insanlar öğrenmiş ve kabullenmiştir. Epigenetik, genotipi etkilemeden fenotipin ekspresyonu yoluyla işlev görmüştür.

2000 yılında başlanan İnsan Genomu Projesi 2003 yılında tamamlanmış ve insanlardaki gen sayısı yüz binlerce beklenirken aslında 25.000 olduğu kanıtlanmıştır. O günden beri bilinmekte olan bu bilgi ile ”Epigenetik” varlığını da insanlar öğrenmiş ve kabullenmiştir. Epigenetik, genotipi etkilemeden fenotipin ekspresyonu yoluyla işlev görmüştür.

Epigenetik her ne kadar yeni yeni hayatımıza girmiş gibi görünse de aslında Jaen-Baptiste Lamarcktarafından “Lamarckizm” olarak 1700’lü yıllarda karşımıza çıkan daha sonradan da kuantum fiziğine uyarlanan bir temele sahiptir. Bu temelde de yaşam formlarının aslında çevreden etkilendikleri hatta bu çevresel faktörlerin direkt genlere geçtiği öne sürülmüştür. Daha sonrasında DNA yapısının oluşturulması ve çeşitli araştırmalar başlamış olsa da Epigenetik teorisi günlük hayatımıza çok yakın zamanda girmiştir.

Yani kısaca epigenetik ile beraber insanların aynı genleri taşıdığı halde çevresel faktörlerden ne kadar etkilendiği ortaya çıkmıştır. Her türlü hastalığı, rahatsızlığı sadece genlere bağlamak yerine genlerin dışında kalan faktörleri ele alan epigenetik ile size zarar veren, uzaklaşmanız gereken, genlerinizden bağımsız faktörleri tespit ederek hayat kalitenizi arttırabileceğiniz gözle görülen bir gerçek olarak karşımıza çıkmıştır.

Epigenetik, genlerinizin dizilişiyle değil de genlerin dokulardaki ifadeleri ile ilgilenmiştir. Kısacası genlerimizin nasıl çalışması gerektiğini, ne zaman çalışacağını belirleyen faktör epigenetik idir. Bahsettiğimiz çevresel etkenler ve henüz tamamlanmamış bazı faktörlerin etkisi ile kurulan profile de epigenotip denmiştir. Epigenetik mekanizmaları DNA metilasyonu, Histon modifikasyonları ve RNA ile indüklenen sessizleşme olarak üç ayrı başlıkta toplayabileceğimiz gibi bu mekanizmaların herhangi birinde çıkabilecek bir sorun genlerin artmasına ya da baskılanmasına neden olacağından epigenetik hastalıklara yol açmıştır.

Epigenetik Hastalıkları Nelerdir?

Epigenetik kontrol yollarında çıkan sorunlar kanser gibi hastalıkları doğururken bu sorunlardan başlayan hastalıklar genetik bozukluklar gibi kuşaktan kuşağa aktarılmamaktadır. Sizin düşünce yapınız, beslenme şekliniz, iş hayatınız gibi pek çok çevresel faktör hatta psikolojik sorunlarınız sizde epigenetik hastalıklara yol açmaktadır.

Epigenetik sorunlara bağlı olan hastalıkları isimleri ile tam liste halinde sunmak mümkün olmamakla beraber aslında hastalıklarınızın sebebinin epigenetik olup olmadığını belirlemek yeni araştırmalar ile mümkün. Bilinen hastalıklarınızın nedeni olabilecek çevresel faktörleri ya da bu hastalıklarınızın size kuşaktan kuşağa aktarılan bir genetik sorun ile mi geçip geçmediğini bu araştırmalar ile görebilmekteyiz.

Tedavi Yaklaşımları

Bahsettiğimiz üzere son yıllarda insanlarda görülen çoğu hastalıkların epigenetik temelli olduğu anlaşılması üzerine epigenetik sorunların düzeltilebilmesi amacıyla ilaç araştırma ve geliştirme işlemleri hız kazanmıştır.

Günümüzde bu yaklaşımların en kapsamlısı olarak Cell-Wellbeing teknolojisinden bahsedebiliriz.

Cell-Wellbeing Teknolojisi

Epigenetik raporlamaya yönelik taşınabilir bir sistem olan S-Drive aracılığıyla verileri bağlayan Cell-Wellbeing programları teorik modern biyoloji, kuantum fiziği temellerine dayalı olarakgerçekleştirilmiştir. Burada yapılan işlem biyolojik bilgi alanlarının haritalarını çıkartmıştır.

Tamamen kişisel olan epigenetik göstergeleriniz Cell-Wellbeing teknolojisi ile dört saç telinizaracılığıyla kısacık bir süre içerisinde haritalanmaktadır.

Neden Saç Teli ve İşlem Süreci Nasıl Gelişiyor?

Saç telleriniz birçok bilgi taşıyan bir gösterge olduğundan hem kuantum epigenetik düzeyinde bir haritalanma meydana gelecek hem de bu bilgileriniz hiç kaybolmayacaktır. Cell-Wellbeing işlemi için dört adet saç teli alındıktan sonra bu saç telleriniz dijital ortamda işlenerek Almanya’nın Hamburg kentindeki teknoloji merkezine gönderilmektedir. Teknoloji merkezinde bir bilgisayar sistemi ile epigenetik bilgileriniz haritalanır.

Sizin için her detayın hesaplandığı kapsamlı bir rapor ortaya çıkarılmaktadır.

Çevresel faktörler, direnç göstergeleri, önemli yağ asitleri, beslenme ve vitaminler gibi pek çok detayın ortaya çıktığı haritalama sistemi ile tamamen bireysel olarak öncelikleriniz belirlenir ve size zararlı ya da yararlı bütün faktörler raporlandırılır.

Cell-Wellbeing Raporunda Nelere Yer Verilmektedir?

Cell-Wellbeing sizin için birebir rapor hazırlamaktadır. 800’den fazla etkileşimi kapsayan dokuz sağlık kategorisi, doksan günlük gıda kısıtlama listesi, uzak durulması ya da daha fazla tüketilmesi gereken besin listeniz, ilerlemenizi izleyebileceğiniz kontrol defteriniz ve size zarar veren diğer tüm dış etkenler bu haritalanma sisteminde mevcuttur.

Top