Yorum yapılmamış

Sağlık Bakanlığı Ozon Terapi Kursu

Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili tarihler arasında düzenlenecek olan kurs bilgileri aşağıda bilginize sunulmaktadır.

KURS ADI: “Sağlık Bakanlığı Ozonterapi kursu”

KURS HOCASI: Uz.Dr.Lale Yeprem

TARİH:3-4 Mart 2018

YER:Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi GETAT Bölümü

Yorum yapılmamış

OZON UYGULAMASI EĞİTİMİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi tarafından düzenlenecek Ozon Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı ile ilgili bilgiler ekli dosyada sunulmuştur. KAYIT TALEBİNİZ OLMASI DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ KAYIT FORMUNU DOLDURABİLİRSİNİZ.

 

Ozon doğada atmosferin üst tabakalarında bulunan ve dünyadaki canlı organizmaları ultraviole radyasyondan koruyan bir tabakadır. Ozonun uygulandığı duruma ve uygulama şekline göre farklı etkileri vardır. Tedavi amacıyla; solüsyon, gaz, yağ veya ozon uygulanmış su olarak kullanılabilir.

 

Eğitim takvimi 

Başlangıç tarihi: 4-5-6 Ağustos 2017 (hafta sonu programı)

Diğer tarihler (11-12-13, 17-18-19-20 Ağustos 2017)

Kurs Yeri: Nuh Naci Yazgan Cad. Gavremoğlu Mah. No:4 Geriatri Merkezi 1.Kat Melikgazi/KAYSERİ, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (belirli tarihlerde katılımcılara önceden bilgi vermek kaydı ile kurs yerinde değişiklik yapılabilir.)

Ücret:

Ozon uygulaması kursu ücreti: 2.880TL

Ayrıca; Konaklama, ulaşım, yemek vb. ile ilişkili masraflar katılımcıların kendilerine aittir.

Kayıt için ozon uygulaması kursu kayıt, muhtelif sarf kullanımı, ölçme ve değerlendirme ücreti olan 600TL ile birlikte3.480 TL`nin aşağıda verilen hesap bilgilerine uygun açıklama ile yatırılması gerekmektedir.

Hesap bilgileri:

Hesap adı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka adı – kodu: Vakıfbank – 0015

Hesap no: 158007305550229

IBAN: TR84 0001 5001 5800 7305 5502 29

Açıklama “Ozon Kayseri 1 Ad Soyad TC no”

 

Katılımcının Getirmesi Gereken Evraklar (Sınav öncesi evrak eksiği olan katılımcılar sınava alınamayacaktır.)

1-   2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (onaylı)

2-   2 adet diploma fotokopisi VE eğer varsa uzmanlık belgesi (onaylı)

3-   3 adet fotoğraf

 

Herhangi bir kurumda çalışanlar için ilgili belgeler yetkili kurum amiri (başhekim, mesul müdür, ilçe sağlık müdürü vb) tarafından kaşe ve imza ile “aslı gibidir” yapılabilir. Bu imkanı olmayanlar için (muayenede çalışanlar vb) ilgili belgelerin noter onaylı olması veya farklı bir hekim arkadaşı tarafından belgelerin asıllarının görüldüğüne dair kaşe ve imza şartı aranmaktadır.

Auyrınlı Bilgi için: OZON EĞİTİM BİLGİLENDİRME

 

 

Yorum yapılmamış

Sağlık Bakanlığı Ozon Sertifika programı

Sağlık Bakanlığı Ozon Sertifika programı Gazi Üniversitesi’nde 1-2-3 Aralık 2017 ve 8-9-10 Aralık 2017 tarihlerinde başlıyor. Detaylı bilgi için www.gazi.edu.tr | 0312 202 54 60

Eğitim Kadrosu:

-Prof.Dr.Cemal Çevik

– Prof.Dr. Avni Babacan
– Uz.Dr. Lale Yeprem
– Prof.Dr. Mine İnal
– Prof.Dr. Ahmet Karamercan
– Doç.Dr. Nurten İnan
– Doç.Dr. Didem Akçalı
– Uz.Dr. Hakan Dayanır

Eğitim Konuları:

– Ozon tarihi
– Günümüzde ozon terapi
– Türkiye’ de ozon terapi
– Madrid deklarasyonu
– Oksidan-Antioksidan mekanizmalar
– Ozon terapi mekanizması
– Ozon terapi uygulama yöntemleri
– Ozon terapi dozaj ve protokoller
– Diyabet ve ozon terapi
– Dolaşım bozukluğunda ozon terapi
– Algolojide ozon terapi uygulamaları
– FTR de ozon terapi uygulamaları
– Romatoid artritte ozon terapi
– Kronik Hastalıklarda ozon terapi
– Onkoloji ve ozon terapi
– Kozmetik ve ozon terapi
– Antiaging ve ozon terapi

Pratik Eğitim:

a) Cihaz ve aksesuarlarının kullanımı ve sistemik uygulama yöntemleri
b) Lokal uygulamalar: Paravertebral ve intra-artiküler ve benzeri uygulamalar
c) Ozonlu PRP uygulama

 

Yorum yapılmamış

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLI OZON TEDAVİ KURSLARI

2-3-4 HAZİRAN 2017 İLE 9-10-11 HAZİRAN 2017 TARİHLERİNDE GAZİ ÜNİV. TIP FAK. GETAT UYGULAMA MERKEZİNDE BAŞLIYOR

Kurs Yeri:

Gazi Üniversitesi GETAT Uygulama Merkezi

İletişim Bilgileri:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çayyolu Semt Polikliniği Çayyolu/ANKARA
Telefon: 0312 202 54 60

Yorum yapılmamış

KANITA DAYALI TIP AÇISINDAN SİSTEMİK OZON UYGULAMALARI:MAJÖR VE REKTAL OZON

Ozone in Medicine: Clinical Evaluation and Evidence Classification of the Systemic Ozone Applications, Major Autohemotherapy and Rectal Insufflation, According to the Requirements for Evidence-Based Medicine

Renate Viebahn-Hänsler, Olga Sonia León Fernández & Ziad Fahmy

ABSTRACT

Now that indications are clearly defined, applications have mostly become standardized and the active mechanisms have been well confirmed, medical ozone application in the form of the low-dose concept, is established and proven as a complementary medical method in the treatment of chronic inflammations or diseases associated with chronic inflammatory conditions. More than 11,000 systemic ozone treatments in the form of Major Ozone Autohemotherapy (MAH) in 577 patients and ≥ 47,000 Rectal Insufflations (RI) in 716 patients in various clinical studies are subjected to critical clinical assessment and classification according to the criteria of evidence-based medicine (EBM). Statistically significant clinical and/or pharmacological improvements without side-effects or adverse reactions are found in all studies; special attention is drawn to maintaining hygiene when working with blood and to the use of ozone-resistent and biocompatible materials. On summarizing the evidence classification under RCT + CT (Randomized Controlled Trials + Controlled Trials), i.e., Levels Ib and IIa, 12 studies with 657 ozone-treated patients are obtained for MAH and 6 studies with 227 patients for RI. As a result of the evidence here assessed, the two systemic ozone applications, MAH and RI are part of evidence-based medicine. Both applications are effective, safe and economic.

ÖZET

Günümüzde medikal ozonun endikasyonları çok iyi tanımlanmış ve ozonun tıbbi uygulamaları büyük oranda standardize edilmiş ve etki mekanizması kanıtlanmıştır. Düşük doz formunda uygulanan medikal ozon uygulamaları iyice yerleşmiş ve kronik enflamasyonlu ve bağlantılı hastalıkların  tedavisinde tamamlayıcı bir yöntem olarak kabul görmüştür.

Kanıta dayalı tıp kriterlerine göre sınıflandırılmış çeşitli klinik çalışmalarda 11.000’den fazla majör otohemoterapi formunda sistemik ozon tedavisi 577 hasta üzerinde ve 47.000’den fazla rektal uygulama 716 hasta üzerinde kritik klinik değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Bütün çalışmalarda yan etki olmadan istatistiki olarak anlamlı bir şekilde belirgin klinik ve farmakolojik iyileşme görülmüştür. Bu çalışma esnasında kanla çalışırken hijyene ve ozona dayanıklı biyolojik uyumlu malzemelerin kullanılmasına özel bir ihtimam gösterilmiştir.

Özet olarak kontrollü ve randomize kontrollü çalışmaların kanıta dayalı sınıflandırılmasında örneğin Ib ve IIa seviyelerinde, majör otohemoterapi formunda ozonla tedavi görmüş 657 hastada 12 adet çalışma ve rektal ozon uygulanmış 227 hastada 6 çalışma elde edilmiştir. Sonuç olarak kanıtların değerlendirilmesinde iki sistemik ozon uygulaması olan Majör Otohemoterapi ve Rektal insuflasyon kanıta dayalı tıp uygulamalarının bir parçası haline gelmişlerdir. İki yöntem de etkili , güvenli ve ekonomiktir.

Yorum yapılmamış

Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu Sona Erdi

29 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen “1. Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu” sona erdi. Konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür ederiz.

Yorum yapılmamış

BAŞSAĞLIĞI

 

​Medikal Ozon Oksijen Derneği onursal başkanı, Muammer Veldet Velidedeoğlu; bugün (02.02.2016) vefat etmiştir. Medikal Ozon Oksijen Derneği olarak yakınlarına başsağlığı dileriz.

Dr. Lale Yeprem