Yorum yapılmamış

OZON UYGULAMASI EĞİTİMİ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi tarafından düzenlenecek Ozon Uygulaması Sertifikalı Eğitim Programı ile ilgili bilgiler ekli dosyada sunulmuştur. KAYIT TALEBİNİZ OLMASI DURUMUNDA AŞAĞIDAKİ KAYIT FORMUNU DOLDURABİLİRSİNİZ.

 

Ozon doğada atmosferin üst tabakalarında bulunan ve dünyadaki canlı organizmaları ultraviole radyasyondan koruyan bir tabakadır. Ozonun uygulandığı duruma ve uygulama şekline göre farklı etkileri vardır. Tedavi amacıyla; solüsyon, gaz, yağ veya ozon uygulanmış su olarak kullanılabilir.

 

Eğitim takvimi 

Başlangıç tarihi: 4-5-6 Ağustos 2017 (hafta sonu programı)

Diğer tarihler (11-12-13, 17-18-19-20 Ağustos 2017)

Kurs Yeri: Nuh Naci Yazgan Cad. Gavremoğlu Mah. No:4 Geriatri Merkezi 1.Kat Melikgazi/KAYSERİ, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (belirli tarihlerde katılımcılara önceden bilgi vermek kaydı ile kurs yerinde değişiklik yapılabilir.)

Ücret:

Ozon uygulaması kursu ücreti: 2.880TL

Ayrıca; Konaklama, ulaşım, yemek vb. ile ilişkili masraflar katılımcıların kendilerine aittir.

Kayıt için ozon uygulaması kursu kayıt, muhtelif sarf kullanımı, ölçme ve değerlendirme ücreti olan 600TL ile birlikte3.480 TL`nin aşağıda verilen hesap bilgilerine uygun açıklama ile yatırılması gerekmektedir.

Hesap bilgileri:

Hesap adı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Banka adı – kodu: Vakıfbank – 0015

Hesap no: 158007305550229

IBAN: TR84 0001 5001 5800 7305 5502 29

Açıklama “Ozon Kayseri 1 Ad Soyad TC no”

 

Katılımcının Getirmesi Gereken Evraklar (Sınav öncesi evrak eksiği olan katılımcılar sınava alınamayacaktır.)

1-   2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi (onaylı)

2-   2 adet diploma fotokopisi VE eğer varsa uzmanlık belgesi (onaylı)

3-   3 adet fotoğraf

 

Herhangi bir kurumda çalışanlar için ilgili belgeler yetkili kurum amiri (başhekim, mesul müdür, ilçe sağlık müdürü vb) tarafından kaşe ve imza ile “aslı gibidir” yapılabilir. Bu imkanı olmayanlar için (muayenede çalışanlar vb) ilgili belgelerin noter onaylı olması veya farklı bir hekim arkadaşı tarafından belgelerin asıllarının görüldüğüne dair kaşe ve imza şartı aranmaktadır.

Auyrınlı Bilgi için: OZON EĞİTİM BİLGİLENDİRME