Yorum yapılmamış

MADRİD OZONTERAPİ DEKLARASYONU(3-4 HAZİRAN 2010)

Madrid Deklarasyonunda imzası olan kişiler ve kurumlar:

Avrupa Medikal Ozon Dernekleri konfederasyonu (2006);

Alman Tıbbi Ozon Derneği (2009) ; “Hastalık ve koruyucu tedavilerde Ozon uygulamaları yönetmeliği”

Küba Ozon Araştırmaları Ulusal Merkezi “Ozon Temel Özellikleri ve Klinik Uygulamalar” (2008) ;

Rus ozonterapi Derneği  (2008);

Dr Velio Bocci  “Ozonun Tıpda geleceği var mı ?” adlı makalesi (Rev 2010) ve bu Uluslararası Toplantı için yazar tarafından gönderildi.

SONUÇ BİLDİRGESİ ÖZETİ:

1. Ozon Kullanımının Terapötik Temelleri:

Moleküler düzeyde gösterilmiş , ozonun farklı etki mekanizmaları bu tedavinin klinik olarak kanıtlandığını desteklemektedir.

Ozonun terapötik , etkisiz ve toksik olmak üzere 3 farklı konsantrasyon düzeyi bulunmaktadır.

10 mikrogram/ml hatta 5 mikrogram/ml’ye kadar düşük dozların geniş bir güvenlik sınırında terapötik etkisinin olduğu kanıtlanmıştır.

Böylece şu anda ozonun terapötik konsantrasyon aralığı 5-60 mikrogram/ml olarak kabul edilmiştir.  Bu aralık ozonun lokal ve sistemik uygulama teknikleri için kabul edilmiştir.

Bütün terapötik dozlar etki mekanizmalarına göre 3 farklı tipe ayrılmıştır.

a)Düşük Dozlar:  Bu dozlar immün modülatör etkiye sahiptir ve bağışıklık sisteminin bozulduğu durumlarda kullanılır.

b)Orta Dozlar: Antioksidan enzim savunma sistemini stimüle eder ve bağışıklık sistemi düzenleyicidir. Diyabet, ateroskleroz, KOAH, parkinson sendromu, alzheimer ve senil demans gibi kronik dejeneratif hastalıklarda en faydalı biçimde kullanılır.

c)Yüksek Dozlar: Özellikle ülserler ve enfekte yaralarda kullanılır. Su ve zeytin yağı ozonlanmasında kullanılır. Medikal Ozon Jeneratörleri zeytin yağı ozonlanmasında ASLA kullanılmamalı çünkü yağ buharının cihazın içindeki yüksek voltaj tüplerine diffüzyonu neticesi ÇOK TOKSİK MADDELER oluşmaktadır.