web analytics

PVC malzemelerle ozonlanmış kanın etkileşimi hakkında yapılan bir bilimsel çalışma

Ocak 10th, 2015

pubmed

 

Combination of LC-MS- and GC-MS-based metabolomics to study the effect of ozonated autohemotherapy on human blood.
Ciborowski M1, Lipska A, Godzien J, Ferrarini A, Korsak J, Radziwon P, Tomasiak M, Barbas C.

Abstract
Ozonated autohemotherapy (O3-AHT) is a medical approach during which blood obtained from the patient is ozonated and injected back into the body. Despite an increasing number of evidence that O3-AHT is safe, this type of therapy remains controversial. To extend knowledge about the changes in blood evoked by O3-AHT, LC-MS- and GC-MS-based metabolic fingerprinting was used to compare plasma samples obtained from blood before and after the treatment with potentially therapeutic concentrations of ozone. The procedure was performed in PVC bags utilized for blood storage to study also possible interactions between ozone and plastic. By use of GC-MS, an increase in lactic acid and pyruvic acid was observed, which indicated an increased rate of glycolysis. With LC-MS, changes in plasma antioxidants were observed. Moreover, concentrations of lipid oxidation products (LOP) and lysophospholipids were increased after ozone treatment. This is the first report of increased LOPs metabolites after ozonation of blood. Seven metabolites detected by LC-QTOF-MS only in ozonated samples could be considered as novel biomarkers of oxidative stress. Several plasticizers have been detected by both techniques in blood stored in PVC bags. PVC is known to be an ozone resistant material, but ozonation of blood in PVC bags stimulates leaching of plasticizers into the blood.

 

Kaynak:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23148940

 

Sağlık Bakanlığı’ ndan Önemli Duyuru

Aralık 30th, 2014

kpk0000000000

27.10.2014 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 29158 Sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GTAT) Yönetmeliği Eğitim başlıklı 13üncü Maddesi 1inci fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamındaki sertifikalı eğitimler, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında, Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilir.’’ hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, tanımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına ait eğitim müfredatı, eğitim merkezi ve eğiticiler konularını da kapsayan Eğitim Standardı Oluşturma çalışmaları yürütülmektedir.

Kamuoyunda, yazılı ve görsel basında Bakanlığımızın adı kullanılarak ‘’ T.C. Sağlık Bakanlığınca tescillidir’’ denilerek eğitimler düzenlenip sertifika verildiği tespit edilmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından henüz hiçbir kamu veya özel kurum/kuruluşa eğitim merkezi yetkisi verilmemiştir. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde yapılacak çalışmalar sonrasında yetkilendirilecek eğitim merkezleri web sayfamızdan bilahare duyurulacaktır.

Yönetmelik öncesinde veya sonrasında T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmemiş, ticari amaçlarla eğitim veren kurum veya kuruluşlardan alınan eğitim ve sertifikaların herhangi bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilendirilmesi için ilginize duyurulur.

Kaynak:

http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-39272/27102014-tarihli-resmi-gazete-de-yayimlanan-29158-sayil-.html

Mezuniyet Sonrası Ozon Terapi Eğitimi 12-13-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Crown Plaza – Asia’ da gerçekleştirildi.

Aralık 20th, 2014

21

MODER, SDÜ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Avrupa Tıbbi Ozon Dernekleri Birliği(AEPROMO) ortaklığıyla düzenlenen Mezuniyet Sonrası Eğitim programı 12-13-14 Aralık 2014 tarihlerinde Crowne Plaza – Asia’ da 200’e yakın katılımcısıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik fotoğrafları için tıklayınız.